İngiltere’de Stuart Hanedanı Dönemi: I. James ve II. James

İngiltere’nin tarihinde önemli bir yere sahip olan Stuart Hanedanı’nın yönetimi, I. James ve II. James dönemleriyle sürdü. Bu dönemler İngiltere’nin siyasi ve toplumsal açıdan en tartışmalı dönemleri arasında yer alıyor. I. James’in politikalarına muhalefet eden İngiltere toplumu, Gunpowder Komploları ile sarsılma yaşadı. Protestanlık İngiltere’nin egemenliğini sürdürürken, Katoliklerin hakları da koruma altına alındı. II. James döneminde ise Glorious Revolution adı verilen bir isyan gerçekleşti ve Protestan William ve Mary tahta çıktı. Stuart Hanedanı dönemi, İngiltere tarihindeki önemli değişimlere de ışık tutarak, modern İngiltere’nin temellerini attı.

Stuart Hanedanı

İngiltere’nin en uzun süre hüküm sürmüş hanedanlarından birisi olan Stuart hanedanı, 1603-1714 yılları arasında İngiltere tahtında kalmıştır. Bu dönemde İngiltere, Avrupa’da tartışmaların yaşandığı bir dönem olmuştur. Stuart hanedanı dönemi, politik, sosyal ve kültürel açıdan oldukça önemlidir. Bu dönemde İngiltere, ekonomik anlamda da büyük bir gelişme göstermiş ve ülke, sanayi devrimi için önemli bir zemin hazırlamıştır. Stuart hanedanı boyunca yaşanan siyasi ve sosyal olaylar, uzun süre İngiltere’nin geleceğinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Stuart hanedanı, İngiltere’nin tarihindeki en önemli hanedanlardan birisidir.

I. James Dönemi

1603 yılında I. James, İngiltere kralı olarak tahta çıktı. Ancak, siyasi çalkantılar bu dönemde de devam etti. Kral’ın politikaları, hukuk sistemine müdahale ettiği ve Katolikleri desteklediği için İngiltere toplumu tarafından eleştirildi.

Ayrıca, Kral’ın İskoçya hükümdarlığını da sürdürmesi, İngiliz ve İskoç toplumları arasında bazı gerilimlere neden oldu. İngiltere’nin din ve ekonomi politikalarındaki değişiklikler de tartışma konusu oldu.

Ancak, bu dönemde İngiliz edebiyatı için önemli bir dönüm noktası yaşandı. William Shakespeare, bu dönemde kaleme aldığı eserlerle dünya edebiyat tarihinde yükselişe geçti.

 • Kral I. James, İngiltere toplumunda siyasi çalkantıların yaşandığı bir dönemi yönetti.
 • Kral’ın politikaları, İngiliz hukuk sistemine müdahale etmesi ve Katolikleri desteklemesi eleştirilere neden oldu.
 • İngiltere’nin din ve ekonomi politikalarındaki değişiklikler İngiliz toplumunda tartışma konusu oldu.
 • William Shakespeare, bu dönemde kaleme aldığı eserlerle dünya edebiyat tarihinde yükselişe geçti.

Gunpowder Komploları

1605 yılında gerçekleştirilen Gunpowder komploları, İngiltere tarihinde önemli bir olay olarak yer almaktadır. Bu olayda, Kral I. James’e suikast girişimi yapılmıştır. Komplonun lideri Guy Fawkes, Westminster Sarayı’nda 36 varil barutla yakalanmıştır. Komplonun amacı, Katoliklerin de hakimiyet kurabileceği bir İngiltere yaratmaktı. Ancak, plan başarısızlıkla sonuçlanmış ve Guy Fawkes ve diğer isyancılar tutuklanarak idam edilmiştir.

 • Gunpowder komploları sonrası, İngiltere’de Katoliklere karşı güçlü bir tepki oluştu ve Katoliklere yönelik baskı arttı.
 • Bu olay, İngiltere tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve Katoliklerin siyasi gücünden çok şiddetle mücadele edileceği bir dönem başlamıştır.
 • Komploların ardından her yıl 5 Kasım günü “Guy Fawkes Night” olarak anılır ve İngiltere’de canlılıkla kutlanır.

Guy Fawkes

1605 yılında gerçekleştirilen Gunpowder komplolarında yer alan Guy Fawkes, suikast girişimi sonucu tutuklandı ve idam edildi. Fawkes, Kral I. James’e suikast düzenlemek için barutluğa yerleştirilen barut fıçısını gözetlemişti. Ancak, komplo başarısızlıkla sonuçlandı ve Fawkes tutuklandı. İdamına kadar, işkence görerek diğer komplo üyelerinin kimliklerini açıklamayı reddetti. Fawkes, günümüzde İngiltere’de her yıl 5 Kasım günü kutlanan Guy Fawkes Night’ın sembolü haline geldi.

Katolik Protestan Ayrımı

I. James döneminde, İngiltere’de Katolik ve Protestan ayrımı daha da arttı. Kral, Katoliklere karşı toleranslı bir tutum sergiledi ve onların haklarını koruyacak politikalar izledi. Ancak, Protestanlık İngiltere’nin tamamında egemenliğini korudu ve Katolikler, toplumda ayrımcılığa maruz kaldı. Katoliklerin özellikle siyasi ve dini konularda sınırlamalara tabi tutulması, İngiltere’de toplumsal gerilimleri yükseltti. I. James döneminde, İngiliz toplumu, Katoliklere karşı çıktı ve büyük bir kısmı Protestanlık inancını benimsedi.

II. James Dönemi

I. James’in ölümü sonrası tahta II. James geçti. Ancak, İngiltere toplumu, II. James’in politikalarını hoş karşılamadı. II. James, kraliyet güçlerini kullanarak, tüm İngiltere’de Katoliklere ayrıcalık tanıdı ve ülkenin tamamında Protestan olmayan kişilere yönelik farklılıklar yarattı.

Bu durum, İngiltere’de çok tartışıldı ve sonunda Glorious Revolution adlı bir ayaklanma gerçekleşti. Bu ayaklanma sonucu II. James, tahttan indirildi ve yerine Protestan William ve Mary geçti. Bu olaylar, İngiltere’de siyasi ve toplumsal açıdan yeni bir dönemi başlattı ve ülkede modernleşme hız kazandı.

 • II. James dönemi, İngiltere toplumunda önemli bir dönemeçti.
 • Kral’ın politikaları, toplumda hoşnutsuzluğa sebep oldu ve sonunda bir ayaklanmaya yol açtı.
 • Glorious Revolution sonucu II. James tahttan indirildi ve yerine Protestan William ve Mary geçti.
 • Bu olaylar, İngiltere’de modernleşmenin hız kazanmasına sebep oldu.

Glorious Revolution

Glorious Revolution, II. James’in tahttan indirilmesi sonucu gerçekleşti. Bu olay 1688 yılında gerçekleşti ve Katolik Kral yerine Protestan William ve Mary tahta geçti. Bu dönemde İngiltere toplumunda büyük bir hareket ve değişim yaşandı. İngilizler, Katolik Kral II. James’e karşı bir ayaklanma gerçekleştirdiler ve sonunda tahtı Protestan kral William’a verdiler. Bu olay İngiltere’de siyasi ve toplumsal açıdan yeni bir dönemin başlamasına neden oldu.

Glorious Revolution sonrası, İngiltere’de Parlamento güçlendi ve mutlak monarşinin yerine sınırlı bir monarşi sistemi kuruldu. İngiltere toplumunda siyasi ve toplumsal açıdan büyük bir değişim yaşandı. Bu dönemde İngiltere, modernleşme yolunda hızlı bir ilerleme kaydetti ve toplumsal yapısında önemli reformlar gerçekleştirdi.

Toplumsal Değişimler

II. James dönemi, İngiltere’de toplumsal yapıda önemli değişimlere neden oldu. Bu dönemde, sanayileşme ve ticaretin gelişmesi ile birlikte İngiltere ekonomisi büyüdü. Bununla birlikte nüfus artışı ve şehirleşme gibi faktörler, İngiliz toplumunda ciddi değişimlere neden oldu.

Bu dönemde, burjuvazi sınıfı güç kazanırken, aristokrasi sınıfı geriledi. Bununla birlikte, üretim teknolojilerindeki gelişmeler, işçi sınıfının yükselişine neden oldu. İşçi sınıfı, sanayi devriminin yarattığı yeni iş imkanları sayesinde büyüdü ve güçlendi.

Ayrıca, bu dönemde eğitim önem kazandı. İngiltere’de okullar ve üniversiteler kuruldu ve birçok insan eğitim alabildi. Bu da, toplumda yeni fikirlerin ve düşüncelerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu toplumsal değişimler, İngiltere’de modernleşmenin hızlanmasına ve özellikle endüstri devriminin başlangıcına olanak sağladı.

Yorum yapın