Fas’ın Tarihi

Fas, Afrika kıtasında bulunan bir ülkedir. Tarihi oldukça eskiye dayanır ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarih öncesi dönemden başlayarak Fenikeliler, Kartacalılar, Roma, Berberi Krallıkları, İslam dönemi, Endülüs Emevileri, Almohadlar, Meriniler ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine kadar pek çok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Fas’ın modern tarihi de oldukça ilginçtir ve bağımsızlık süreciyle şekillenmiştir. Bu makalemizde Fas’ın tüm tarihini merak edenler için detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

Tarih Öncesi Dönem

Fas’ın tarih öncesi dönemi MÖ 8000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgede yapılan kazılarda, Tunus’taki Capsa’dan çıkarılan yaklaşık 2 milyon yıl öncesine dayanan Homo erectus kalıntılarının yanı sıra, MÖ 7000 yılına ait tarım aletleri ve yerleşimler bulunmuştur. Bu dönemde Fas, Berberi kabilelerinin yaşadığı bir bölgeydi. Bu kabileler, aralarında sık sık savaşlar yaşasalar da, bölgede barış içinde yaşamayı da başarmışlardı.

Bölge, tarih boyunca pek çok medeniyetten etkilenmiştir. Özellikle Fenikeliler, MÖ 12. yüzyılda Fas’a gelerek ticaret yollarını kontrol etmek istemişlerdir. Ayrıca, MÖ 500’lü yıllarda Kartacalıların da Fas’ta yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Roma imparatorluğu döneminde ise, Fas, Roma’nın kontrolü altındaydı. O dönemlerde Volubilis, Fas’ın en önemli Roma kentiydi.

 • Bölgede yapılan kazılarda MÖ 7000 yılına ait tarım aletleri ve yerleşimler keşfedilmiştir.
 • Fas, tarih boyunca pek çok medeniyetten etkilenmiştir. Özellikle Fenikeliler, Kartacalılar ve Roma İmparatorluğu bu medeniyetler arasında yer alır.

İslam Öncesi Dönem

Fas, tarihi boyunca birçok krallık ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir ülkedir. İslam öncesi dönemlerde Fas, Berberi reislikleri tarafından yönetilir. Bu dönemde Fas, başka medeniyetlerden gelen etkilerle karakterize edilir. Fenikeliler, Roma İmparatorluğu ve Kartacalılar gibi farklı medeniyetler Fas’ta yerleşmişlerdir. İslamiyet’in doğuşundan önceki dönemde Fas, Afrika ve Avrupa arasındaki ticari rotalarda önemli bir konumda bulunmuştur. Bu yüzden, Fas’ın İslam öncesi tarihi, Berberi reislikleriyle sınırlı olmadığı gibi farklı medeniyetlerin etkileriyle şekillenmiştir.

Fenikeliler Dönemi

Fas tarihinin önemli bir bölümü Fenikeliler dönemine denk gelir. Yaklaşık olarak M.Ö. 1000 yılında kurulan Kartaca kenti sayesinde bu bölge önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Fenikeliler Fas’ta birçok önemli kenti kurdu ve bölgenin güney bölgelerine kadar olan ticari faaliyetlerini genişlettiler. Özellikle Tunus’tan Fas’a uzanan kıyı şeridi, Fenikelilerin ticaret rotaları üzerinde yer alıyordu. Fas’ın büyük şehirlerinden olan Larache ve Tanger gibi yerleşim yerleri de bu dönemde Fenikeliler tarafından kuruldu.

Fenikeliler ayrıca, Fas’ın iyi iklim koşullarını keşfetti ve bölgenin verimli topraklarında tarım yapmaya başladı. Kuzey Afrika’nın önemli tarım ürünleri arasında olan zeytin, üzüm ve tahıl üretimi bölgede yapılmaya başladı. Bu ürünler, diğer bölgelere ticaret yoluyla satılmak üzere Fas’tan ayrılıyordu.

Bu dönemde Fas’ın kültürü de gelişti. Fenike alfabesi Fas’ta da yaygın olarak kullanılıyordu ve kentlerin mimarisi büyük ölçüde Fenike tarzındaydı. Aynı zamanda Fenikeliler, Fas’taki maden kaynaklarını da keşfettiler ve bu madenleri işleyerek ticaret yaptılar.

 • Fenikeliler dönemi, Fas’ın tarihinin en önemli dönemlerinden biridir.
 • Fenikeliler Fas’ın ticaret açısından önemini keşfettiler ve ticari faaliyetlerini bölgede genişlettiler.
 • Fenikeliler Fas’ın ürünlerini diğer bölgelere ticaret yoluyla sattılar.
 • Fas’taki kentlerin mimarisi büyük ölçüde Fenike tarzındaydı.

Kartacalılar Dönemi

Kartacalılar dönemi, Fas’ın tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olan dönemlerden biridir. MÖ 6. yüzyılda kurulan Kartaca İmparatorluğu, Fas’ın kıyı şeridini de içine alan geniş bir bölgeye hakimdi. Fas’ın Kartacalılar dönemi, bugün ülkede bulunan antik kalıntılar ve yapıtlarla somut olarak görülebilir.

Bu dönemde, Kartaca İmparatorluğu Fas’ta önemli altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Özellikle Akdeniz kıyısındaki bölgeye şehirler inşa edildi ve deniz ticareti canlandırıldı. Ayrıca yerel halka bir dizi yenilik de getirildi. Bunlar arasında, tarım teknikleri, su yönetimi ve endüstri teknolojileri gibi alanlar yer alıyordu. Kartacalılar dönemi, Fas’ın tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve ülkenin tarihine derin bir iz bırakmıştır.

Roma Dönemi

Fas, Roma İmparatorluğu’nun Afrika kıtasındaki bu bölgesinde, MÖ 1. yüzyılda Roma hakimiyeti altında kaldı. Fas, uzun yıllar boyunca Roma kültürüyle yoğruldu. Roma dönemi boyunca, Fas’taki Roma kentleri, inşa edildi ve ticaret yolları geliştirildi. Bunlar arasında, bugünkü Volubilis ve Banasa gibi yerler vardı.

Roma döneminin sonlarına doğru, Fas, Roma İmparatorluğu’nun düşüşüne tanık oldu ve bu süreçten sonra bölge Vandal, Bizans ve sonrasında İslam hakimiyeti altına girdi. Ancak, Fas’ın Roma dönemindeki mimari kalıntıları hala ziyaretçiler tarafından hayranlıkla izlenmektedir.

Berberi Krallıkları Dönemi

Fas tarihi, Berberi Krallıkları dönemiyle de işaretlenir. İlk Berberi Krallığı, Tinfouchift Dağı’nda MÖ 3. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Krallığı, çağın önemli medeniyetleriyle diplomasi yoluyla ilişkiler kurarak geliştirdiler. Bundan dolayı, Berberi Krallıkları dönemi Fas’ın siyasi, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine önemli katkılar sağladı. Bu dönemde Fas’ta ticaret ve zanaat önem kazandı. İslamiyetin bölgeye etkisi de bu dönemde başladı. Krallıkların kral ve soyluları İslam’ı kabul etti ve İslam etkisi altında bölge kültürü şekillenmeye başladı.

Mariniler Dönemi

Mariniler dönemi, Fas’ın tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Mariniler, Fas’ta büyük bir etki bırakmış ve uzun yıllar hüküm sürmüşlerdir. Bu dönemde, Fas toprakları genişletilmiş, bazı önemli şehirler inşa edilmiş ve ticaret faaliyetleri yaygınlaştırılmıştır. Mariniler, yönetimleri altındaki şehirleri güçlendirmek için kalın surlar örmüş ve kaleler inşa etmişlerdir. Ayrıca, büyük camiler ve merkezleri de restore etmişlerdir. Mariniler döneminde, sanat ve edebiyat da gelişim göstermiştir. Yazarlar, şairler ve filozoflar, Fas’ta önemli eserlere imza atmışlardır. Sonuç olarak, Mariniler dönemi, Fas tarihinin en zengin ve kültürel dönemlerinden biridir.

Saadi Hanedanı Dönemi

Saadi Hanedanı, Fas’ta kurulan önemli bir hanedandır. 1554’te kurulan hanedanlık, Bab-i Ali’deki Osmanlı Hanedanı gibi her iki yüzyılın sonuna kadar sürdü. Şeriflerle yola devam etme kararı alan Saadi Hanedanı, ülke için barış ve istikrar sağlamayı hedefledi. Yapılan reformlar ve toprak genişletme politikalarıyla birlikte Fas, Afrika’nın en güçlü ülkelerinden biri haline geldi. Hükümdar Ahmed el-Mansur döneminde başlayan mimari ve sanatsal faaliyetlerle birlikte Fas, dünya çapında ünlü bir kültür merkezi haline geldi. Saadi Hanedanı, Fas tarihinde önemli bir rol oynamıştır ve ülkenin kültürel ve sanatsal mirası üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

İslam Dönemi

Fas’ın İslam dönemi, 7. yüzyılda Arap fetihleriyle başladı. 8. yüzyılda Endülüs Emevileri döneminde Fas, İslam toprağına dahil oldu. Ülke, 11. yüzyılda Almohadlar tarafından birleştirildi ve 13. yüzyılda Meriniler tarafından ele geçirildi. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Fas’ı egemenliği altına almaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 20. yüzyılda, Fas’ın modern tarihinde Fransızlarla verilen bağımsızlık mücadelesi önemli bir yer tutuyor. Fas, 1956’da bağımsızlığını kazandı. İslam dönemi boyunca, Fas İslam’ın kültürel ve sosyal özelliklerini benimsedi ve İslam mimarisi, edebiyatı ve sanatı gelişti.

Endülüs Emevileri Dönemi

Fas’ın Endülüs Emevileri dönemi, 755-976 yılları arasında yaşanmıştır. Bu dönemde Fas, Endülüs Emevileri’nin kontrolü altındaydı. Bu dönemde Fas, tarım ve ticaret açısından büyük bir gelişme kaydetti. İslam mimarisi, edebiyatı, sanatı ve bilimi bu dönemde Fas’ta büyük bir gelişme gösterdi. Fas’ın ekonomik gelişimi, hayvan gübreleri ve sulama sistemleri gibi inovasyonlara bağlıydı. Endülüs Emevileri dönemi aynı zamanda Fas’ın İslami kimliğinin önemli bir parçasıdır. Fas, İslam kültürü ve sanatı açısından zengin bir geleneğe sahiptir ve bu geleneğin temeli Endülüs Emevileri dönemi döneminde atılmıştır.

Bu dönemdeki gelişmeler arasında, Fas’ta İslam hukuku ve medreselerin yaygınlaşması yer almaktadır. Ayrıca, Endülüs Emevileri’nin ordusu Fas’ta yapılan fetihlerle güçlendirilmiştir. Endülüs Emevileri zamanında Fas’ın entelektüelleri, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan birçok alanda birikimi paylaştılar. Bu dönemde, birçok İslam bilginin Fas’a gelmesi, ülkede İslami bilginin ve eğitimin artmasına katkıda bulundu. Bu sayede Fas, İslami bir merkez haline geldi ve İslami kültürün birçok alanında önemli bir rol oynadı.

Almohadlar Dönemi

Fas’ın Almohadlar dönemi, 12. yüzyılın ortalarından 13. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Bu dönem, Berberi kökenli bir İslami hareketin hükümdarlığı dönemi olarak bilinir. Almohad hanedanı, Fas’ın güneyindeki Sanhaja kabilesinin lideri Abd el-Mumin tarafından kurulmuştur. Kendisi, Endülüs Emevi İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra kurulan ilk devlettir. Almohadlar döneminde, Fas İmparatorluğu İspanyol topraklarından Fas’a, Cezayir ve Tunus’a kadar genişlemiştir. Ayrıca, devlet adamlarının, aydınların ve sanatçıların aktif katılımıyla sanat ve mimaride büyük gelişmeler kaydedilmiştir.

Meriniler Dönemi

Meriniler dönemi, Fas tarihinde oldukça önemli bir dönemdir. Meriniler, Berberi kökenli bir hanedanlık olup, Fas’ı 14. ve 15. yüzyıllarda yönetmişlerdir. Bu dönemde Fas, ticaret ve sanat açısından oldukça gelişmiştir.

Meriniler döneminde Fas’ın başkenti Fez, İslam dünyasının kültür, sanat ve bilim merkezi olmuştur. Ayrıca, bu dönemde Fas’ta birçok mimari eser de yapılmıştır. Bu eserler arasında Bou Inania Medresesi, Marinidler döneminin önemli bir yapısıdır.

 • Meriniler dönemi boyunca Fas, Endülüs Emevileri, Hafsidler, Ebu İnaniya Devleti ve Fas’ın diğer çevre ülkeleri arasında diplomatik ilişkiler kurmuştur.
 • Bu dönemde Fas, diğer İslam devletleriyle ticari ilişkilerini de arttırmıştır. Afrika, Avrupa ve Asya’da ticaret yoluyla Fas, ülkesinin ekonomik gücünü arttırmıştır.

Meriniler dönemi, Fas’ın tarihi açısından oldukça önemli bir dönemdir. Ülkenin kültür, sanat ve mimarisi, bu dönemde büyük bir gelişme göstermiştir. Ayrıca, bu dönemde Fas, ticaret yoluyla ekonomik anlamda da güç kazanmıştır.

Osmanlı Dönemi

Fas, 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimi altına girdi. Bu dönemde Fas, Osmanlı eyaleti olarak biliniyordu. Osmanlı egemenliği altındaki Fas, özellikle İstanbul’daki yönetimler tarafından doğu ile batı arasında önemli bir bağlantı noktası olarak görülmüştü. Ancak, Osmanlı hükümdarlarının Fas’a ilgisinin azalmasıyla birlikte Fas, bu dönemdeki diğer İslam ülkeleri gibi siyasi ve ekonomik krizler yaşamıştır.

Osmanlı Dönemi, Fas’ta özellikle askeri ve ticari etkileriyle bilinir. Osmanlılar, Fas’taki toprakları korumak için askeri üsler kurmuşlar ve ticari ilişkiler geliştirmişlerdir. Bu dönemde Fas’ın ticareti özellikle korsanlık nedeniyle büyük ölçüde zarar görmüştür. Ancak Osmanlılar, Fas kıyılarındaki korsanların sonunu getirmek için harekete geçmişlerdir.

 • Osmanlı Dönemi’nde Fas’ta kartografya çalışmaları yapılmıştır.
 • Fas’ta Osmanlı mimarisi özellikle camilerde etkisini göstermektedir.
 • Osmanlı Dönemi’nde Fas’ta Osmanlı hükümdarları için özel çarşılar kurulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Fas hükümdarlarıyla yaptığı diplomatik ve ticari anlaşmalar, Fas’ın modernleşmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Ancak, bu dönemde Fas, siyasi ve ekonomik krizler yaşarken, aynı zamanda siyasi bir çekişmenin içindeydi ve büyük bir sosyal çalkantı yaşanıyordu.

Fas’ın Modern Tarihi

Fas, 1956 yılında Fransa’dan bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlık mücadelesi boyunca Fas, İspanya, ABD ve diğer bazı ülkelerle savaşmıştır. Bağımsızlıktan sonra Fas, askeri darbeler ve siyasi krizlerle karşı karşıya kaldı. 1998 yılında Kral Hasan II’nin ölümünden sonra tahta o dönemki veliaht prens olan Mohammed VI çıktı ve daha özgürlükçü bir yol izlemeye karar verdi. 2011 yılında halk, sosyal adalet ve demokratik reform talep eden büyük bir protesto dalgası başlattı ve hükümet buna yanıt olarak bir dizi reform paketi açıkladı. Bugün, Fas, Afrika’nın en istikrarlı ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor ve turistik açıdan büyük ilgi görüyor.

Yorum yapın