Amerika Birleşik Devletleri’nin Tarihi

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika kıtasında bulunan bağımsız bir devlettir. Ülkenin tarihi, ana karaya yapılan Avrupa keşifleriyle başlar. Kristof Kolomb, 1492 yılında Amerika’yı keşfeden ilk kişi oldu ve bu keşfi takiben Avrupa’dan göç hareketleri başladı. Sonraki dönemde, Virginia, Massachusetts ve diğer koloniler kuruldu ve bağımsızlık mücadeleleri yaşandı. Bağımsızlık Savaşı, 1775-1783 yılları arasında gerçekleşti ve sonucunda ABD’nin bağımsızlığı elde edildi. George Washington, ABD’nin ilk başkanı oldu ve genişleme dönemi başladı. Louisiana, Florida, Oregon ve Kaliforniya gibi bölgeler ilhak edildi. Ayrıca, kölelik tartışmaları, Abraham Lincoln ve İç Savaş, I. ve II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş dönemi ve günümüz tarihi, ABD’nin tarihi açısından önemli olaylar arasındadır.

Ana Karadan Keşifler

Ana karadan keşifler denince akla ilk gelen isim Kristof Kolomb’dur. Kolomb, İspanyol hükümdarlarından maddi destek alarak Hindistan’a doğru bir yolculuk planlamıştı ama farkında olmadan Amerika kıtasına ulaştı. Bu keşif, Avrupa’nın Amerika ile tanışmasına ve beraberinde büyük bir göç hareketinin başlamasına sebep oldu. İlk kolonilerin kurulmasıyla birlikte, Avrupa ve Amerika arasında ticaret başladı ve bu da büyük bir siyasi ve ekonomik değişimi beraberinde getirdi.

 • Kristof Kolomb’un Amerika keşfi
 • Avrupa’dan Amerika’ya göç hareketleri
 • Amerika ve Avrupa arasındaki ticaretin gelişmesi

Avrupa, bu keşifler sayesinde Amerika kıtasının kaynaklarından yararlanmayı hedefledi ve bu süreçte farklı bölgelerde farklı koloniler kuruldu. İlk başta İspanya, İngiltere ve Fransa’nın kolonileri en fazla sayıdayken, sonradan Portekiz, Hollanda ve İsveç de Amerika’da kolonileşti. Ancak, kolonizasyonun getirdiği sömürü ve adaletsizlik, Amerika’da bağımsızlık hareketlerinin başlamasına yol açacaktı.

Sömürgeleştirme Dönemi

Sömürgeleştirme dönemi, Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihinde önemli bir yeri olan dönemdir. 1607 yılında Virginia’da kurulan ilk koloninin ardından, 1620 yılında Massachusetts’te başka bir koloni kuruldu. Bu iki koloninin kurulması, daha sonra ABD’nin bağımsızlığının kazanılmasına kadar olan sürecin temellerini oluşturdu. Sömürgeleştirme dönemi boyunca, İngilizler başta olmak üzere Avrupalılar, farklı amaçlarla Amerika’ya göç ettiler. Ticaret, din özgürlüğü ve siyasi özgürlük gibi amaçlarla Amerika’ya gelen bu insanlar, zamanla kendilerine özgü toplumlar ve yaşam tarzları benimsemişlerdir. Ancak, bağımsızlık mücadelesinin ateşlenmesi ve sonrasında bağımsızlık için yapılan savaş, sömürgeleştirme döneminin sonunu getirmiştir.

 • Sömürgeleştirme dönemi, ABD tarihinin önemli bir dönemidir ve ülkenin bağımsızlığının temelleri bu dönemde atılmıştır.
 • Virginia ve Massachusetts kolonileri, bağımsızlık mücadelesi için öncü rol oynamıştır.
 • Avrupalıların Amerika’ya göç etme nedenleri ticaret, din özgürlüğü ve siyasi özgürlük gibi amaçlar olmuştur.
 • Amerika’ya gelen bu insanlar zamanla kendilerine özgü toplumlar ve yaşam tarzları benimsemişlerdir.
 • Bağımsızlık mücadelesi ve sonrasında yapılan savaş, sömürgeleştirme döneminin sonunu getirmiştir.

Bağımsızlık Savaşı

1775-83 yılları arasında gerçekleşen Bağımsızlık Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşunda büyük bir rol oynadı. Bu savaşın nedenleri arasında Britanya İmparatorluğu’nun ABD üzerindeki baskısı, vergilerin artırılması ve Amerikanların kendi kaderlerini tayin etme hakkını talep etmesi yer alıyor.

Ana olaylar, Boston Çay Partisi, Lexington ve Concord’daki çatışmalar, Saratoga ve Yorktown’daki zaferler ve Fransız desteği de dahil olmak üzere çeşitli savaşlar ve muharebeleri içeriyordu.

Savaş sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını kazandı, bu da ABD tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul edildi. Bağımsızlık Savaşı’nın sonucu olarak, ABD’nin ilk anayasası yazıldı ve federal hükümet sistemi benimsendi.

Nedenleri: Britanya İmparatorluğu’nun baskısı, vergilerin artırılması, kendi kaderlerini tayin etme hakkı talebi
Ana Olaylar: Boston Çay Partisi, Lexington ve Concord çatışmaları, Saratoga ve Yorktown’daki zaferler, Fransız desteği
Sonuçları: ABD bağımsızlığı, ABD’nin ilk anayasası, federal hükümet sistemi

Bağımsızlık Bildirgesi

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, 4 Temmuz 1776’da imzalandı ve ABD’nin bağımsızlığına yol açan dönüm noktası oldu. Bildirge, Thomas Jefferson tarafından yazıldı ve bağımsızlık fikrini ve halkın doğal haklarını güçlü bir şekilde ifade ediyordu.

Bildirge, halkın özgür iradesini ifade ettiği kelimelerle başladı: “Biz bu gerçeği kendiliğimizden anlarız, bütün insanlar yaratılışta eşittirler, yaratıcısı tarafından bazı belli haklar verilmiştirler, arasında hayat, özgürlük ve mutluluğun peşinde koşmak vardır.”

Bildirge, bu hakların işgal edilirse halkın hükümeti değiştirme hakkına sahip olduğunu belirtir. Bildirge, uzun bir listede kralın barbarlıklarını sıraladı ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsız olduğunu açıkladı.

Bağımsızlık Bildirgesi, dışarıdan bir teşvik olmadan, Amerika’nın kendi kendine yönetimini ve özgürlüğünü ilan etmesinin tarihine işaret ediyor.

Savaşın Sonuçları

Amerikan Bağımsızlık Savaşı, İngiliz sömürgeciliğine karşı verilen mücadele sonucunda başarıya ulaştı. Savaş, 1775’ten 1783’e kadar devam etti ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığı kazanıldı. Bu başarının ardından, ABD’nin ilk anayasası yazıldı ve federal hükümet sistemi kabul edildi. Savaş sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki güçlü bir devlet haline geldi. ABD, İngiltere ile olan ekonomik ve politik ilişkilerini keserek, kendi kendine yeterli olmaya çalıştı ve dünyaya açıldı. Bu süreç ABD’nin modern dünya için büyük bir güç haline gelmesinin temellerini attı.

ABD’nin Kuruluşu ve Erken Dönemi

ABD, bağımsızlığını kazandıktan sonra yeni bir ülke olarak kuruldu. 1787’de Philadelphia’da toplanan Anayasa Konvansiyonu, bir federal hükümet sistemini kabul ederek ABD’nin resmi olarak kurulmasını sağladı. George Washington ise ilk başkan olarak seçildi.

Erken dönemde, ABD’nin iç işleri henüz tamamen oturmadığı için ülke içinde çeşitli sorunlar yaşandı. Özellikle Fransa ve İngiltere arasında yaşanan savaşlardan dolayı ABD’nin tarım ve ticaret sektörlerinde büyük zorluklar yaşandı.

Tarih Önemli Olaylar
1783 Amerika Birleşik Devletleri’nin İngiltere’den bağımsızlığını kazanması
1787 Anayasa Konvansiyonu’nun toplanması ve ABD’nin resmi olarak kurulması
1789-1797 George Washington’un başkanlığı

Ayrıca, ABD’nin içinde bulunduğu topraklar da genişlemeye devam etti. Louisiana ve Florida gibi bölgeler ABD tarafından ilhak edildi. Tüm bu gelişmeler ABD’nin güçlenmesine ve bir süper güç haline gelmesine yardımcı oldu.

 • 1783’te ABD, İngiltere’den bağımsızlığını ilan etti.
 • 1787’de, Anayasa Konvansiyonu tarafından federal hükümet sistemi kabul edildi.
 • George Washington, 1789’dan 1797’ye kadar ABD’nin ilk başkanı oldu.
 • ABD, Louisiana ve Florida gibi toprakları ilhak etti ve genişlemeye devam etti.

Genişleme Dönemi

Genişleme Dönemi, ABD’nin topraklarını Batı’ya doğru genişlettiği bir dönemdir ve 19. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşti. Bu dönemde, ABD Louisiana, Florida, Oregon ve Kaliforniya eyaletlerini ilhak etti. Louisiana, 1803 yılında Fransa’dan satın alındı ve ABD’nin en büyük devletlerinden biri haline geldi. Florida, 1819 yılında İspanya’dan satın alındı. Oregon, İngilizlerle yapılan anlaşma sonucu 1846’da ABD topraklarına katıldı. Kaliforniya ise, 1848’de Meksika-Amerika Savaşı’ndan sonra ABD’nin bir parçası oldu.

Amerikan-Meksika Savaşı, 1846-1848 yılları arasında gerçekleşti. Savaşın nedeni, ABD’nin Meksika topraklarına yönelik genişleme planlarıydı. Savaş sırasında, ABD, günümüzde Arizona, California, Nevada, New Mexico, Utah ve Teksas’ta kontrolü ele geçirdi. Savaşın sonucunda ABD toprakları genişledi, ancak bu savaşta sivillerin ve askerlerin kayıpları ve insan hakları ihlalleri de yaşandı.

Kölelik ve İç Savaş

Kölelik, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde önemli bir konu olmuştur. Güney’deki beyaz topluluklar, siyah insanları köle olarak kullanmayı kabul ederken, Kuzey’deki toplumlar onlara karşı mücadele etti. Abraham Lincoln, köleliği kaldırmak için mücadele veren önemli bir liderdi. Ancak bu, Güney’deki toplumlar arasında büyük bir hoşnutsuzluğa neden oldu ve sonuçta İç Savaş patlak verdi.

İç Savaş, 1861-1865 yılları arasında gerçekleşti ve ABD tarihinin en kanlı savaşlarından biri olarak biliniyor. Savaşın nedeni kölelik olsa da, aynı zamanda Kuzey’in güneyden bağımsızlığını istemesi de bir etkendi. İç Savaş sırasında binlerce Amerikalı hayatını kaybetti.

Abraham Lincoln, savaşın başında ABD’nin başkanıydı ve savaş boyunca kilit bir rol oynadı. Savaşın sonlarına doğru köleliğin kaldırılması için Emancipation Bildirisi’ni imzaladı ve savaşın sonunda köleliğin kaldırılmasını sağladı. Ancak, savaş sonucunda Güney’deki toplumlar büyük bir ekonomik çöküş yaşadı.

 • Kölelik konusu, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde önemli bir konudur.
 • İç Savaş, kölelik konusunun yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki bağımsızlık mücadelesi nedeniyle de gerçekleşmiştir.
 • Abraham Lincoln, kölelik karşıtı mücadelesi ve Emancipation Bildirisi ile savaşın sonucunu değiştiren önemli bir liderdir.

Emancipation Bildirisi

Emancipation Bildirisi, Amerikan İç Savaşı sırasında 1863 yılında yayınlandı. Başkan Abraham Lincoln, bu bildiri ile tüm köleleri özgür bıraktı ve savaşın amacının kölelik karşıtı bir mücadele olduğunu vurguladı. Bildiri, köleliğe son vermesiyle tarihte bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

Ancak bildirinin uygulanması zaman aldı ve bazı eyaletlerde kölelerin özgürlüklerini kazanmaları daha uzun bir süre gerekti. Ancak Emancipation Bildirisi, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki kölelik döneminin en önemli kırılma noktalarından biriydi ve siyahların özgürlüklerine kavuşmalarına yardımcı oldu.

Savaşın Sonuçları

Amerikan İç Savaşı, tarihin en yıkıcı savaşlarından biriydi ve ülkenin kölelik, devletler arası güç dengeleri ve federal hükümetin yetkileri konusundaki en önemli tartışmaları sona erdirdi. Savaşın sonucunda köleliğin kaldırılması, ülkenin yeniden yapılanma dönemine girmesi ve yeni bir anayasanın hazırlanması gerekliliği doğdu. Savaştan sonra, Amerika Birleşik Devletleri, federal düzeyde daha güçlü bir hükümet sistemine sahip oldu ve ayrılıkçılık fikri güç kaybetti. Ayrıca, savaşın sonunda, siyahlar için özgürlük ilan eden Emancipation Bildirisi yayınlandı. Bu durum siyahların sosyal statüsünü değiştirdi ve insan hakları mücadelesine ivme kazandırdı.

Endüstri Devrimi ve 20. Yüzyıl

Endüstri Devrimi, Amerika Birleşik Devletleri’nin daha modern bir devlete dönüşmesine katkı sağladı. 1800’lü yılların sonlarına doğru, çelik, petrol, elektrik ve otomobil gibi sektörlerde büyük gelişmeler yaşandı. Bu dönemde, ABD ekonomisi dünya lideri haline geldi.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra, ABD’nin uluslararası rolü arttı. II. Dünya Savaşı sırasında ABD, ekonomik açıdan müttefiklerine yardım etti ve savaş sonunda dünya ekonomisini yönetti. Soğuk Savaş döneminde ABD, ideolojik mücadelede Sovyetler Birliği ile karşı karşıya geldi.

Ayrıca, Amerika’nın 20. yüzyılda yaşadığı siyasi, sosyal ve kültürel değişimleri de kapsayan birçok olay gerçekleşti. Bunlar arasında kadınların oy hakkı kazanması, ırk ayrımcılığına karşı mücadele ve çevre sorunlarına odaklanma gibi konular yer almaktadır. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın önde gelen güçlerinden biridir ve dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

Yorum yapın